Thông báo về việc kết thúc nhận chữ ký
30.11.2012


Thông báo

Về việc kết thúc nhận chữ ký ,

Ngày 23.11.2012, đại diện của Nhóm Văn Lang đã trao bổ xung danh sách những người ký tên vào KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP CỦA CÔNG DÂN EU VỀ TÌNH TRẠNG VI PHẠM NHÂN QUYỀN NGHIÊM TRỌNG Ở VIỆT NAM gửi Bà Catherine Ashton Cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu.

Tổng số chữ ký là 64.

Chúng tôi sẽ đợi phản hồi của Bà Cao ủy và sẽ thông báo cho công luận biết.

Trân trọng.