Thông báo về trả lời của Văn phòng Cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu.
9.1.2013


Nhóm Văn Lang Praha đã nhận được trả lời của ông Ranieri Sabatucci, đại diện cho Bà Catherine Ashton, Cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu đối với KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP CỦA CÔNG DÂN EU VỀ TÌNH TRẠNG VI PHẠM NHÂN QUYỀN NGHIÊM TRỌNG Ở VIET NAM ngày 03.10.2012.

Trong thư, ông Ranieri Sabatucci đã nhắc lại việc EU luôn coi trọng các giá trị nhân quyền và tự do tư tưởng. 
Ông cũng nhắc lại những ý kiến của EU tại các cuộc gặp gỡ, đối thoại định kỳ về nhân quyền giữa EU và VN.
Về đề nghị cấm nhập cảnh EU đối với thẩm phán Vũ Phi Long như trong KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP CỦA CÔNG DÂN EU VỀ TÌNH TRẠNG VI PHẠM NHÂN QUYỀN NGHIÊM TRỌNG Ở VIỆT NAM, ông Ranieri Sabatucci cho rằng trong tình hình hiện nay, Cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu xét thấy chưa cần thiết áp dụng biện pháp cấm nhập cảnh vào EU đối với các nhân viên chính quyền nhà nước Việt Nam.
Cuối thư, ông cũng khẳng định EU sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền tại VN và sẽ có những biện pháp tương ứng khi thấy cần thiết.

Nhóm Văn Lang sẽ tiếp tục đưa kiến nghị của mình lên cấp cao hơn trong khuôn khổ EU.

Praha ngày 9 tháng 1 năm 2013.