Thư ngỏ gửi các Nghị sĩ Cộng hòa Séc tại Nghị viện Liên minh Châu Âu
8.10.2018


Praha ngày 8.10.2018

Thư ngỏ gửi các Nghị sĩ Cộng hòa Séc tại Nghị viện Liên minh Châu Âu

Chúng tôi, Nhóm Văn Lang tại Praha muốn bày tỏ cùng các Ngài sự lo ngại của chúng tôi đối với việc ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt nam và Liên minh Châu Âu.

Việt nam là một thành viên của Liên hiệp Quốc và đã ký kết nhiều công ước quốc tế về Nhân quyền, trong đó có Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị (1982), tuy nhiên Việt nam vẫn tiếp tục bắt giam và kết án tù rất nhiều nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa.

Tháng Sáu 2018, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật an ninh mạng, đây là bộ luật bị các tổ chức nhân quyền lớn trên thế giới chỉ trích mạnh mẽ bởi hàm chứa những điều luật mơ hồ, dễ bị lạm dụng để đàn áp nhân quyền. Hơn nữa, luật an ninh mạng này cũng là mối đe dọa đối với các công ty của cộng hòa Séc và liên minh châu Âu hoạt động tại Việt Nam, bởi nó cho phép chính quyền Việt nam giám sát và thu thập thông tin của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào ở nước họ.

Một trong các nguyên tắc đối ngoại cơ bản của Cộng hòa Séc là luôn luôn ủng hộ cho các nỗ lực của thế giới nhằm đảm bảo một cuộc sống có phẩm giá, nguyên văn: “Chính sách đối ngoại của Séc xuất phát từ tính phổ quát và tính trọn vẹn của quyền con người mà trong đó có quyền công dân, quyền về chính trị, kinh tế và văn hóa đều là các điều kiện không thể thiếu cho một sự tồn tại có phẩm giá, và việc tước đoạt các quyền đó sẽ xâm hại đến phẩm giá của con người và có thể dẫn đến sự bất ổn trong phạm vi quốc tế”.

Vì vậy, chúng tôi khẩn khoản yêu cầu các Nghị sĩ đại diện cho Cộng hòa Séc tại Nghị viện Châu Âu:

- Lên tiếng cảnh báo về tình trạng nhân quyền và tự do ngôn luận bị xâm hại nghiêm trọng tại Việt nam.
- Yêu cầu Việt nam trả tự do cho những tù nhân lương tâm tại Việt nam.
- Yêu cầu Việt nam đảm bảo lợi ích của công nhân vốn là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi Hiệp định này bằng cách đưa quyền thành lập công đoàn độc lập trở thành một điều kiện trong Hiệp định.

Những gì đang diễn ra tại Việt nam hiện tại cũng là những gì đã diễn ra tại Tiệp khắc trước đây. Với các kinh nghiệm của mình, Cộng hòa Séc đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu, và chúng tôi mong muốn các ngài trở thành đại diện thực sự cho tinh thần đó.

Kính thư
Nhóm Văn Lang
Svitákova 2730/14, 201/B1
 
155 00 Praha 5 - Stodůlky
CZECH REPUBLIC
email: vanlang@vanlang.eu