Những điều thú vị về cuộc bẩu cử Nghị viện châu Âu 2019
24.5.2019


Từ hôm nay đến ngày 26 tháng 5 hơn 400 triệu cử tri trong 28 nước thành viên Liên minh châu Âu có thể tham gia bầu trực tiếp 751 thành viên Nghị viện châu Âu. Sau khi Anh ra khỏi Liên minh châu Âu thì số nghị viên sẽ giảm xuống còn 705. Nhiệm kỳ Nghị viện châu Âu là 5 năm và cuộc bầu cử đầu tiên diễn ra năm 1979. Nghị viện châu Âu là cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu và có chức năng giám sát các cơ quan của Liên minh châu Âu.

1. Mỗi nước là một đơn vị bầu cử, riêng Bỉ, Pháp, Ai-len, Ý và Anh được chia ra làm nhiều đơn vị bầu cử.

2. Công dân từ 18 tuổi trở lên có quyền đi bầu, riêng Áo và Malta từ 16 tuổi và Hy Lạp từ 17 tuổi.

3. Việc tham gia bầu cử Nghị viện châu Âu tại phần lớn các nước thành viên là tự nguyện, ngoại trừ cử tri tại Bỉ, Bun-ga-ri, Luxembourg, Síp và Hy Lạp bắt buộc phải tham gia.

4. Công dân các nước thành viên trên 18 tuổi có quyền ứng cử, riêng Bỉ, Bun-ga-ri, Séc, Estonia, Ai-len, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Slovakia và Síp cho phép ứng cử từ 21 tuổi còn Ý và Hy Lạp cho phép từ 25 tuổi.

5. Một số nước chỉ cho phép có các đảng phái chính trị được ứng cử, một số nước yêu cầu có số chữ ký ủng hộ nhất định khi ứng cử, nhiều trường hợp phải đặt cọc khi ứng cử.

6. Tỉ lệ số phiếu đắc cử tùy theo từng nước, tối đa là 5%.


Cuộc bầu cử tại cộng hòa Séc diễn ra trong hai ngày 24 và 25 tháng 5. Cộng hòa Séc chỉ cho phép các đảng phái chính trị được ứng cử, mỗi đảng phái chỉ được đăng ký một lần và phải nộp lệ phí 19 ngàn CZK đóng góp chi phí bầu cử. Tổng cộng có 39 đảng phái được chấp thuận ứng cử cho cuộc bầu cử này và chỉ có một đảng không được chấp nhận vì hồ sơ đăng ký không hợp lệ. Cử tri chọn một lá phiếu và cho vào phong bì được phát trong phòng bỏ phiếu. Mỗi cư tri có thể đánh dấu ưu tiên tối đa cho hai ứng cử viên trong lá phiếu của mình. Tỉ lệ tham gia bầu cử Nghị viện châu Âu thường thấp, năm 2014 tại Séc chỉ có 18,2%. Các đảng phái sẽ có đại diện trong Nghị viện châu Âu nếu được từ 5% số phiếu trở lên. Cộng hòa Séc sẽ có 21 nghị viên trong nhiệm kỳ tới.

Danh sách các đảng phái ứng cử tại Séc: link
Thông tin tóm tắt về bầu cử của Nghị viện Châu Âu: link