Tuyên bố về Thỉnh nguyện thư kêu gọi phóng thích 35 blogger bị cầm tù tại Việt Nam của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới và Thư ngỏ của 34 dân biểu Quốc hội EU về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.
16.7.2013


Nhóm Văn Lang Praha, CH Séc ủng hộ Thỉnh nguyện thư ngày 10/7/2013 của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho 35 blogger hiện đang bị giam giữ và tù đầy. Đồng thời chúng tôi cũng ủng hộ nội dung Thư ngỏ ngày 11/7/2013 của 34 Dân biểu Quốc Hội EU gửi Bà Catherine Ashton, Cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện nay.

Nhóm Văn Lang cũng yêu cầu chính quyền Việt Nam hãy tôn trọng các quyền con người đã được tuyên bố trong Hiến chương Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một nước thành viên đã từng cam kết thực hiện.

Praha ngày 16/7/2013.

Thỉnh nguyên thư ngày 10/7/2013 của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới:

 

Thư ngỏ ngày 11/7/2013 của 34 Dân biểu Quốc Hội EU:

- nguyên bản tiếng Anh

- bàn dịch sang tiếng Việt của Hành Nhân (Defend the Defenders)

trang 1 trang 2 trang 3