Từ Praha đến Hoàng Sa...
20.1.2014


Tối nay trong buổi uống bia của Nhóm Văn Lang và thân hữu tại Cafe Slavia, anh em nói chuyện về 40 năm Hoàng Sa, và cuối cùng mọi người quyết định quyên góp tại chỗ cho quỹ "Nhịp Cầu Hoàng Sa" ở Việt Nam. Số tiền đóng góp tối nay là 10 700 CZK. Nhóm Văn Lang trích quỹ thêm 5 000 CZK. Tổng cộng 15 700CZK ( khoảng 770 USD). Chúng tôi sẽ chuyển về VN cho quỹ "Nhịp Cầu Hoàng Sa" sớm nhất. Nếu các thân hữu, bạn bè muốn đóng góp thêm có thể gửi trực tiếp về VN cho quỹ này (xem trang https://www.facebook.com/notes/osin-huyduc/nhịp-cầu-hoàng-sa/669971393026092) hay qua tài khoản Văn Lang (xem ỦNG HỘ), trong lệnh gửi nhớ dùng variable symbol "19011974" hay "NCHS" trong phần tin của lệnh gửi. Nếu không muốn nêu tên trong danh sách người đóng góp, xin ghi thêm "No Name trong phần tin của lệnh gửi. Hạn chót tổng kết ngày 29/1/2014.

Nhóm Văn Lang xin cảm ơn sự đóng góp của các bạn cũng như hân hạnh được đón tiếp các bạn trong các buổi uống bia, sinh hoạt thường kỳ của mình. Cảm ơn quỹ "Nhịp Cầu Hoàng Sa" ở Việt Nam cho chúng tôi cơ hội được gửi đến gia đình những người đã nằm xuống cho đất nước mình và bị lãng quên, một món quà nhỏ trong ngày cuối năm.

Nhóm Văn Lang

-------------------

Thông tin thêm: