VÁCLAV HAVEL và VIỆT NAM - VIỆT NAM NGÀY NAY
29.4.2014


Thư viện Václav Havel, Řetězová 7, 1. patro, 110 00 Praha 1.
29. 04. 2014, 19:00 – 21:00.

Có hàng chục nghìn người Việt Nam sống ở Tiệp Khắc vào thời điểm “cách mạng nhung”. Cuộc trốn chạy khỏi chế̉ độ cộng sản ở đây đã tác động đến họ như thế nào? Và hôm nay, liệu những tư tưởng và quan điểm của Václav Havel có được đón tiếp rộng rãi tại đất nước được mệnh danh là con hổ châu Á này không?

Kỷ niệm hai năm ngày mất của Václav Havel, tuyển tập những tiểu luận của ông đã được xuất bản bởi Nhà xuất bản Giấy Vụn ở Sài Gòn với tên gọi “Quyền lực của kẻ không quyền lực” (Thư gửi ông Husák, Bàn về ngôn từ, Chính trị và lương tâm, Quyền lực của kẻ không quyền lực, Về ý nghĩa của hiến chương 77).

Lời tựa do Petr Pithart và Václav Bělohradský viết. Bản dịch do dịch giả quen biết Phạm Nguyên Trường và các thành viên cùng thân hữu của nhóm Văn Lang thực hiện.

Tham gia giới thiệu cuốn sách và thảo luận về tình trạng nhân quyền hiện nay ở Việt Nam có Václav Trojan, Trần Quang Thành, một nhà báo người Việt Nam sống ở Bratislava và các thành viên nhóm Văn Lang Nguyễn Minh, Nguyễn Quốc Vũ, Phạm Hữu Uyển.

Xem thêm - tiếng Tiệp