Buổi tối Việt nam tại Thư viện Vaclav Havel
6.11.2015


Liệu xã hội dân sự có cơ hội ở Việt nam?

Đó là đề tài của Buổi tối Việt nam sẽ được tổ chức tại Thư viện Vaclav Havel ngày 18.11.2015.

Chương trình:

- Tình trạng nhân quyền ở Việt nam do Trịnh Hữu Long phát biểu. Ông là nhà hoạt động nhân quyền, cố vấn về pháp lý của VOICE (Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment) một tổ chức phi chính phủ, được thành lập từ năm 2005 nhằm xây dựng xã hội công dân ở Việt nam và để giúp đỡ cho người Việt tị nạn trên thế giới.

- Về sự phát triển của xã hội công dân ở Việt nam, về ý nghĩa của nó và về khả năng hỗ trợ của các cộng đồng người Việt trên thế giới do luật sư Trịnh Hội, giám đốc điều hành của VOICE trình bày.

- Tranh luận

Địa điểm: Thư viện Vaclav Havel, Ostrovní 13, Praha 110 00
Thời gian: 18.11.1015, 19:00 - 21:00

Nhóm Văn lang - đồng tổ chức